22 MAART - ZONDAG 3 VAN DE GROTE VASTEN. KRUISVERERING

(Ev. Marc. 8,34-38; 9,1)

“ Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden.”

 

       Christen zijn betekent meer dan je leerstellige lidmaatschap aan het christendom. Geloven in Jezus betekent meer dan alleen het begrip van de woorden. Hier is wat het betekent: van jezelf in Hem verplaatsen; het is om van Hem je hart te maken; is om een ​​moment, een ogenblik in je leven te hebben, waar je echt Jezus hebt ontmoet.

       Je bent een droge fontein totdat je zich niet verloochende. En als je bent afgeweken van jezelf en je hebt toegewijd aan Jezus, heeft Hij je veranderd in een bron van levend water. Het is de vrijheid van geest. "De waarheid zal je vrij maken."

       Het echte probleem van de mens ligt in het feit dat hij zijn eigen wezen niet volledig bereikt, hij heeft last van eigen ego en hij verspilt zijn tijd met niets.

       Maar ik zeg: De goddelijke voorzienigheid kent onze beslissing. Wie Jezus wil volgen en zijn zoals Hij is, dan in het kruis gelijkstellen; en hoe de menselijke natuur het kan omvatten, net zo zal zijn!

 

Fragment uit: Vader Arsenie Boca - "Levende woorden", Uitgeverij Charisma, Deva, 2006, pp. 64-71.

 

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven