7 JUNI 2020 – PINKSTEREN

Johannes 7:37-53; 8:12

  

Vandaag, 50 dagen na de Opstanding, werd de Openbaring voltooid.
Vandaag werd door de mens voor het eerst op aarde de Heilige Drie-eenheid gepredikt.
De Heilige Geest, de derde persoon van God, kwam haastelijk vanuit de hemel: het was “een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest […]” (Handelingen 2:2-4).

En in het huis waren de Heilige Apostelen en de Moeder Gods verenigd: de eerste gemeenschap in de Heilige Geest.
[…]

In Jeruzalem heeft de Heilige Geest de eerste kerk gesticht, en meteen maakte zij werk van haar missie. Alle volkeren die in Jeruzalem aanwezig waren, zouden op die dag het Woord in hun eigen talen horen, “[e]n zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich” (Handelingen 2:7).

[…]

Maar de dag van de Uitstorting van de Heilige Geest betekent eveneens dat de mens zijn menselijke beperkingen en angst ontvlucht en zo de goddelijke vrede binnentreedt. Met zijn afdaling heeft de Heilige Geest de angst van de menselijke natuur gewist.

Aan de mensen werden kracht van boven en tongen van vuur gegeven. Zij spraken van nu af aan niet meer uit zichzelf, maar vanuit de Heilige Geest.

De goddelijke aanwezigheid brengt de mens naar een staat van blijdschap; naar de allerhoogste zekerheid waar hij eigenlijk naar op zoek was. Dan bestaat er geen macht meer in de wereld die hem angst kan inboezemen, terwijl hijzelf evenmin voor iemand een gevaar vormt.

Alleen op deze manier kan het wonder uitgelegd worden van de 12 eenvoudige mannen – eenvoudig maar overtuigd van het bewijs van het goddelijke – die het Romeinse Rijk hadden overwonnen en er een ongewapende revolutie hadden ontketend die het Rijk nooit eerder had beleefd. Zij reisden naar de uiteinden van de aarde, geconfronteerd met alle gevaren die verbonden waren aan de tijden en de plekken die zij betraden. Zij wonnen er gelovigen voor God, niet enkel door middel van hun woord en het levensvoorbeeld dat zij stelden, maar ook door middel van hun dood, hun laatste gebaar, het machtigste: van de overwinning van de geest over de stoffelijkheid van deze wereld.

Ziet, wat voor bestemming een man heeft als hij gekleed is in de Heilige Geest: ziet, wat een tong van vuur van de goddelijke aanwezigheid allemaal vermag! […]

 

 

Fragmenten uit: Vader Arsenie Boca - "Levende woorden", Uitgeverij Charisma, Deva, 2006, pp. 99-100.

 

 

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven