Op deze dag van het Laatste Oordeel en van de angstwekkende ontmoeting met God zal alles duidelijk worden. Alle verborgen daden zullen openbaar worden. Niet alleen voor de persoon zelf, maar voor iedereen en voor elke beschermengel. Iedereen zal ook de gevolgen van hun daden zien. Mensen zullen zien hoe zij Gods Woord konden aanvaarden en gehoorzamen en hoe vaak zij oorzaak waren van pijn en verdriet bij medemensen.

Gods Woord zal hen oordelen. Niet alleen wat ze hebben gedaan zal geopenbaard worden, maar ook wat zij hebben gedacht, gezegd en geschreven en wat dit alles tot gevolg had. Ook bij hun kinderen, kleinkinderen en nageslacht.

Een rechtvaardig en eeuwig oordeel kan slechts plaats vinden, als alle getuigen en slachtoffers aanwezig zijn. Alles zal van iedereen zal worden getoond en iedereen zal een rechtvaardig en eeuwig oordeel krijgen. De zeelui op Columbus’ schepen zullen de menigte zien, die zij met syfilis hebben besmet. Luther zal zichzelf herkennen als de stichter van talloze sekten. Hij zal merken hoe vele mensen, door hem misleid, zullen zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd en in Uw Naam boze geesten uitgedreven en in Uw Naam vele krachten gedaan?”1  En hij zal tot zijn eigen ontgoocheling horen hoe de Heer hen het bekende antwoord zal geven: “Ik heb u nooit gekend. Gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.”En Luther en zijn volgelingen zullen weggaan. Elke ziel zal de vruchten plukken van hun goede en slechte daden, van hun wel- en misdaden, want het aardse leven is de tijd van het planten en zaaien, het toekomstige leven is de tijd van het plukken en oogsten.

Mat. 7,22
Mat. 7,23

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven