Wat ooit Noach’s Ark midden de wateren van de zondvloed was, is vandaag Christus’ Kerk midden het bederf van deze wereld. Het verschil is dat de Ark van Noach door God van buitenaf werd vergrendeld¹ en niemand meer naar binnen kon, terwijl het Schip van de Kerk, Christus’ Ark met als kenteken het Kruis, geopende deuren heeft en mensen in paniek nog binnen kunnen komen. Daar was Noach, hier is Christus en in de vloedgolven van de wereld schuilt de Moordenaar, die de mensen doet verdrinken.

Maar er gebeurt iets onverklaarbaars: allen, die door de golven worden bedreigd, willen blijven leven en toch willen ze niet in de Ark redding vinden. Erger nog, ze bespuwen de hand, die hen vanuit de Ark hun redding aanreikt. Het zijn de ouderlijke armen, het zijn de armen van Gods Zeven Heilige Sacramenten, die de mensen uit de vloed van de zonde redt. Het zijn de armen, die hen uit het lichaam voert naar de Geest ² en van het zielige leven op aarde, naar het zalige leven in de Hemel. Deze mensen, die niet gered willen worden door Christus’ Kerk, de Ark met het Kruis, zijn kinderen van het bederf ³, omdat ze de liefde voor de Waarheid niet hebben, die voor de redding noodzakelijk is. Daarom staat God toe dat vele vormen van duivels bedrog hen misleiden, waardoor ze de leugen geloven. Zij, die de waarheid niet geloofden en de ongerechtigheid liefhadden, zullen worden gestraft 4. Zo laat God, na verloop van tijd, ook toe dat de Vijand, die de verlossing van de mensheid tegenwerkt, steeds inventiever wordt in het bedenken van listen. Zo bouwde hij arken, die de vloedgolven van de wereld rondvaren om de hand te grijpen van de mensen, die wél gered willen worden, maar de Ware Kerk bespuwen. God staat toe dat deze beproeving de kinderen van het bederf overvalt. Tot op de dag van heden heeft Satan meer dan 800 valse ‘christussen’, die in feite handlangers des duivels zijn, evenveel sekten laten vormen. worden, maar de Kerk bespugen. Voor hun, de kinderen der verderf, staat God deze overtreding5 van Satan toe, die zich tot nu toe heeft ontwikkeld tot meer dan 800 valse ‘christussen’6, die in feite duivels7 zijn. Tot nu toe heeft de duivel immers meer dan 800 sektes7 gevormd. Het zijn misleidende arken en leugenkerken, waarmee de Vijand velen heeft misleid en meegenomen. Toch is dit duivels bedrog makkelijk te ontmaskeren: de duivelse kapitein en zijn valse ‘christussen’ voeren geen Kruis als uiterlijk symbool en kennen in hun schip niet de Zeven Heilige Sacramenten. Nog duidelijker blijkt dat de valse ‘christussen’ geen Kinderen Gods zijn, uit het feit dat de Duivel niet toestaat dat zijn volgelingen “Onze Vader” zeggen, ook al staat er geschreven: “Op deze wijze dient gij te bidden.”8 Op die wijze kiezen de valse ‘christussen’ hun volgelingen uit Gods Kinderen en maken hen tot kinderen van het verderf. Zij zijn het, die twijfelden over de waarheid, maar de leugen bevestigden. Daarenboven kan geen enkele valse ‘christus’ de zoon zijn van de Heilige Maagd, vermits de Duivel zijn volgelingen laat kwaadspreken over de Heilige Maagd. Denken wij tenslotte aan de vraag, die Paulus stelt:“Zou Christus verdeeld zijn?”9

Hoe iemand ten prooi valt van het bedrog, zal hij ten gepaste tijde te weten komen. Thans is het voldoende hen, die zich boven de Kerk en de Heiligen plaatsen, te herinneren aan het bedrog waarin de Hebreeuwen vielen, toen ze de rechtvaardigen ter dood brachten en zij de eerste reizigers werden, die, met de Heilige Schrift in de hand, de weg naar de Hel bewandelden. Hen kan het citaat uit de Bijbel worden aangereikt en de vraag worden gesteld: “Hebben zij niet naar de Wet Hem doen sterven, Die Zichzelf Gods Zoon maakte?”10

 

1 Gen. 7,16
2 Cor. 2,12
3 Jo. 17,12
4 2Tes. 2,10-12
5 2Tes. 2,10-12
6 Mat. 24,24
7 800 in 1946, thans ongeveer 3000
8 Mat. 6,9
9
1Cor. 1,13
10 Jo. 19,7 

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven