Voordat de zichtbare wereld en de mens geschapen werden, gebeurde er iets ontzagwekkends in de onzichtbare wereld van de engelen. Lucifer en zijn leger wilden zich boven de Allerhoogste stellen: ”Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.”1  De overige engelen van de Hemelse Heerscharen echter miskenden deze dwaasheid. En Lucifer werd uit Gods omgeving verjaagd: “Ik zag de satan als een bliksem uit de Hemel vallen.”2 De engel van licht werd een duivel van duisternis. “Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft.”3

“Uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.”4 Hier begint de onzichtbare, innerlijke strijd tussen de duivel en de mensenziel.


1  Jes. 14,14
2  Luc. 10,18
3  Openb. 12,12
4 1Pet. 5,8

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven