Vader Arsenie Boca - "De Heilige van Transsylvanië"

"Ondergetekende ben geboren in 1910, 29 september in Vata de Sus, district Hunedoara. Basisschool en de middelbare school in de stad Brad, dezelfde provincie. Sindsdien is gemerkt dat ik geneigd tot eenzaamheid en tot problemen van religie was, zelfs boven mijn krachten van dien. Dus bijvoorbeeld ik heb een boek van Immanuel Kant: "Religie binnen de grenzen van de rede" inschrijven "Boca Zian cl. IV. lic. "

Vanaf het begin  van de middelbare school (lyceum) ben kind zonder vader geworden. Mijn vader was schoenmaker van beroep en zeer goede pedagoog (leraar) met zijn zoon.  Ik weet tot op heden dat hij ooit sloeg me om de tijd niet te verliezen - en ik heb hem met tranen beloofd en ik heb dat nooit vergeten, en vaak is mij nuttig in het leven geweest. Tijdens de middelbare school hield ik heel veel van: wiskunde, natuurkunde, religie, kunst en muziek. Na het afstuderen van de  middelbare school en met een eindexamen diploma was ik geneigd naar de positieve wetenschappen. Als ik vermogend was ging ik meteen de luchtvaart studeren naar Cotroceni. Maar  de armoede heeft mij belemmerd. Daarom overwon contemplatieve of speculatieve neiging en in 1929 schreef ik me aan de Theologische Academie in Sibiu.

Tijdens de studie van theologie heb ik mijn ouderlijk huis verkocht om de studie voort te zetten. Ik kreeg ook een studiebeurs. Aan mijn moeder heb ik nooit enige hulp gevraagd en ik kon ook niet doen, want zij was gescheiden van mijn vader en ik bleef bij mijn vader, volgens het vonnis van echtscheiding. Hij had een beroep en  op basis van het werk, was meer zekerheid dat hij mij naar school zal sturen. Tijdens mijn theologische studie heb ik ontdekt  de schoonheid van het monnikenleven en ik wilde zo veel als ik kon trainen, meer grondig, vooral de mystieke kant van het leven. Voor dat had ik de volgende kenmerken: ik liet mijn moeder wennen zonder mij en met zo weinig mogelijk correspondentie, om mij een beetje te vergeten en ook niet zwaar hebben als zij erachter komt dat ik monnik werd. Dan, na het vertrek van Brad, volgde ik een sobere discipline, die had meer bijzonderheden, moeilijk te geloven. Zo heb ik besloten dat de hele tijd van het theologie studeren geen meisjes te ontmoeten. Hetgeen is mij niet gelukt, want net dat jaar in 1929 het Ministerie laten meisjes om theologie te studeren, en plots  had ik een aantal collega's.

Maar kennissen in de stad is me gelukt om niet te hebben.

Ik was bezig met het probleem van de wilskracht onder de controle van de zintuigen. Bovendien, was ik bezighouden met het bestuderen comparatieve mystieke van de verschillende superieuren godsdiensten. Ik wou zien, door mijn eigen ervaring, hoeveel spreidt  zich de sfeer van de wilskracht op het gebied van spirituele en biologisch leven. Ik was geïnteresseerd om te zien of het waar is wat de boeken zeggen over reflexen handelingen, en de instincten, namelijk dat ze onafhankelijk en  buiten de controle van het bewustzijn zijn . Mijn persoonlijke ervaring heeft mij echter aangetoond dat de actie van de wilskracht en van de geweten kan uitrekken over de  instincten en reflexen, na een bepaalde variabele. Ik was geholpen ook door de studies van Mircea Eliade naar Calcutta, gestuurd door de Universiteit van Boekarest, voor Oosterse studies.

Ik was geïnteresseerd in al deze dingen om uit te vinden en te testen voor het monnikendom. Ik onthield me zich van "toegestaan naar de stad", maar bleef op het schoolplein, met de poort geopend. Met collega’s ging ik niet uit, tenzij in het voordeel van de school was, of van een leraar. Ik  heb niet gedanst en ik heb dit niet geleerd. Ik kon me niet voorstellen om zo iets te doen, als theoloog. Het leven van anderen buiten de muren van de theologie was ik in de meest perfecte onverschilligheid en onwetendheid. Al mijn bezigheiden waren en zijn tot op de dag van vandaag innerlijk en niet uiterlijk. Ik hield niet van praten, sinds ik me ken. Zelfs de religieuze naam heb ik gekozen van Ava Arsenie die had ascese van stilte gekozen, door wie hij vervolmaakte van binnen. Mijn Scriptie in Theologische Academie laat zien mijn inspanningen in de richting van die innerlijke perfectie van de mens, en was getiteld: ". Beproevingen tegen het geestelijk leven". Ik ben de theologie afgestudeerd  in 1933.

Tijdens de vakanties was ik bezig met schilderen. Schilderen verlengde mijn school. Toen Metropoliet Nicolae Balan leerde dat ik dit talent heb, stuurde me het volgende jaar 1933-1934 aan de Kunst Academie in Boekarest, die  ik in vijf jaar heb afgemaakt.

Gedurende de studies heb ik geen les verloren. Ik was nooit ziek, dus ook voor dat geen excuus om niet naar de cursus te gaan. Ik werkte heel veel in het atelier. Na de studie ben ik naar de Heilige Berg Athos gegaan, met het zegen van de Metropoliet. Daarna ben ik voor negen maanden in Chisinau gegaan om de techniek van vergulden te leren (cicanca).

Terug in Roemenië, ben tot monnik gewijd op de eerste vrijdag na Passen in 1939 en ik heb de naam Arsenie ontvangen.

Een jaar was ik druk met alle werkzaamheden, ik was de eerste en enige monnik in het klooster Brâncoveanu, Sambata de Sus, graafschap Fagaras. Voor schilderen had ik geen tijd meer. Het tweede jaar hetzelfde. Totdat ik bezorgd werd dat ik schilderij voor niets had geleerd. Het gebeurde in die tijd dat veel mensen kwamen met hun pijn en toewijding naar het klooster en naar de monniken. Toen ging de monastieke leven in Seraphim Popescu. Ik vroeg hem om het priesterschap te ontvangen - ik voelde me onwaardig. En hij heeft het ontvangen. Zo begon het klooster haar religieuze leven te draaien. In een winter, waarschijnlijk 1941 kwam een lawine van mensen van alle leeftijden en categorieën om met hen te praten over hun problemen. Hier begon ik het werk als priester te doen, hoewel ik geen priester was. Ik wist dat wat er gebeurt met mensen, ze trekken uit de fouten en zonden.

Dus ik voelde de noodzaak  het priesterschap te krijgen en de belangrijkste missie van het preken van Christus-ware God en ware mens, zoals ook de heiliging van de mens om de vrede van God zelf te ontvangen, absoluut in alle omstandigheden ze zullen zijn in het leven. Ik leerde hun schoon te zijn voor mensen en  voor God; geven aan Caesar wat van Caesar is. Daarom ben ik overal gevraagd om de liefde van God te prediken en de heiliging van de mensen door de liefde. Andere gedachten en taken zijn mij niet bekend.boekhouder den haag

Hieromonk Arsenie

R. Valcea, 17 juli 1945

Bron: www.arsenieboca.ro

 

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven