De eerste martelaar van het christendom!

 

“Maar hij (Stefanus), vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God. En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God” (Handelingen 7:55-56). 

We houden hier in gedachten dat Stefanus, middels de Heilige Geest, God en de geopende Hemelen zag. Dus op deze wijze is het mogelijk God zowel te schouwen als met ontzag te beschouwen. De rede, onverlicht door de Heilige Geest, is als een nacht zonder licht.

Zijn belijdenis van de Heilige Drie-eenheid en “zijn gezicht als het gezicht van een engel” (Handelingen 6:15) deden de oudsten van het Sanhedrin ertoe besluiten hem uit de stad te werpen en hem door steniging te doden.

Net als Jezus aan het kruis bad hij gedurende deze hele tijd: “Heer, ontvang mijn geest!” en voor zijn moordenaars, “terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe!” (Handelingen 7:60).

Jezus was de Eerste Die het bewijs voor de almacht van liefde over de dood leverde, en nu doet de eerste der martelaren, de heilige grootmartelaar, aartsdiaken Stefanus, dat ook!

 

 

Fragmenten uit: Vader Arsenie Boca – “Levende Woorden”, Charisma Uitgeverij, Deva, 2006, pp. 303-305.

 

 

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven