Het exacte ogenblik kunnen vaststellen waarop een dominante genesis in een recessieve genesis verandert, zou voor de wetenschap een echte triomf zijn. Dit zou echter enkel kunnen gebeuren wanneer een mens tijdens zijn leven van nabij gevolgd zou worden, onopvallend en rechtstreeks, uur na uur, dag en nacht, jaar in, jaar uit, zonder dat hij zich realiseert dat hij bestudeerd wordt, met of zonder technische middelen, zoals microscoop of straling. Dokter Carell was een Franse priester, die in Amerika leefde en heel wat culturen had beleefd en bestudeerd. Hij heeft geprobeerd dit moment van verandering vast te leggen, maar slaagde er echter niet in. De wetenschap zal nooit de omstandigheden kunnen scheppen, waarbij dit experiment kan worden uitgevoerd.

Enkel God leeft in dergelijke situatie, Hij bezit ook de absolute kennis van alles en allen, zonder dat Hij de menselijke vrijheid beschaamt. God gaf de mens de levenswetten en de wil om Hem wel of niet te gehoorzamen, d.i. de risicovolle beschikking over een eigen, vrije wil. Zolang een mens ermee instemt te leven naar Gods richtlijnen, leeft hij vrijwillig naar zijn ware aard en natuur. Wanneer hij echter moedwillig breekt met de door God bepaalde levenswetten, brengt hij zijn eigen leven in gevaar en verzwakt hij zijn ware aard en natuur.

Wanneer een mens ingaat tegen Gods bedoeling, zeggen we dat de mens zondigt. Zonde is het ingaan tegen Gods levenswetten door het misbruiken van de menselijke vrijheid. Deze actie heeft verstrekkende gevolgen, waarvoor God de mens indertijd heeft gewaarschuwd en waarvoor God hem blijft waarschuwen, nog altijd.

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven