Zowat 5 eeuwen geleden, in 1492, brengt Columbus het nieuws over de ontdekking van Amerika naar Europa, zijn zeelui echter brengen syfilis naar Europa. Deze ziekte nam een dergelijke omvang aan dat universiteiten, waarop geneeskunde werd gedoceerd, speciale departementen in het leven riepen om syfilis te bestuderen en de desastreuze gevolgen van de spirocheten (bacteriën) te stoppen.

Laten wij hier even enkele opmerkelijke fenomenen bestuderen, die eerder iets met het lichaam te maken hebben dan met ziekte. Iedereen weet dat het lichaam een verbazingwekkende reactie en een krachtig aanpassingsvermogen heeft om bepaalde omstandigheden te overwinnen. Het lichaam lijkt automatisch te reageren op dramatische situaties.

Als een hand van een houthandelaar tijdens een ongeluk op een zaagblad terecht komt, dat met een snelheid van 100 toeren per minuut ronddraait, zal hij de pijn voelen, merken wat er gebeurd is en meteen het bewustzijn verliezen. Een zenuwschok stopt de bloedstroom naar zijn hersenen, waardoor de man in zwijm valt. Toch blijft zijn lichaam zeer alert, hoewel het niet meer beweegt. Eén enkele beweging zou immers de snelle reactie van zijn verdedigingssysteem kunnen tenietdoen. Een golf bloed overdekt de wonde en stolt door het contact met de lucht. Hierdoor wordt de wonde geïsoleerd. In het bloed worden door fibrine smalle reepjes gevormd, die zich als een kussentje in de wonde nestelen, waardoor het herstel kan beginnen. De lichaamstemperatuur stijgt en elke aanraking van de wonde veroorzaakt een hevige pijn. Dit signaal verzekert voldoende rust, onontbeerlijk voor een geslaagde verdediging en bescherming van het gewonde lichaam. Deze snelle aanpassing aan de nieuwe, onverwachte situatie bewijst hoe het leven op een automatische wijze behoed wordt.

Een tweede voorbeeld. Vijandige bacillen of kiemen dringen door bepaalde omstandigheden het bloed binnen. Het automatische afweersysteem van de mens reageert onmiddellijk en belaagt de indringer. Witte bloedcellen omcirkelen de indringers, beginnen ze te bestrijden en eten ze tenslotte op. Hun naam ‘fagocyten’ stamt af van het Griekse woord ‘phagein’, wat verslinden betekent. Indien de ongewenste bezoekers zeer talrijk zijn of zich uitermate snel voortplanten en het gevaar dus razendsnel toeneemt, zal de lichaamstemperatuur ook stijgen tot 39°C of 40°C. Wanneer de situatie levensbedreigend wordt, kan de koorts zelfs oplopen tot 41°C, waardoor alle bacillen of kiemen gedood worden. Na deze periode van stress en beklemming zal het lichaam zich langzaam herstellen en ook de waanbeelden, die bij hoge koorts kunnen opduiken, zullen verdwijnen. Alles wordt weer als voorheen.

Daarom is de reactie van het menselijk afweermechanisme tegenover syfilis erg vreemd: het gaat niet over tot verdediging, slaat ook geen alarm, maar laat alle toegangswegen geopend, zodat de bacteriën zich vrij door het lichaam kunnen verspreiden en alles kunnen vernietigen, zelfs de hersenstam. Omdat de natuur geen bescherming bood, diende de wetenschap tot actie over te gaan.

Is de syfilis-ziekte die verspreid wordt door de Treponema Pallidium-bacterie, een ondraaglijke straf voor het overtreden van het verbod op ontucht en overspel? Is het mogelijk dat God omwille van deze straf het natuurlijk afweersysteem van de mens heeft uitgeschakeld? Waarom immers verdedigt het lichaam zich niet tegen deze bedreiging? Mijn gedachten blijven voortdurend gericht op deze woorden van Jeremia: “Want zie, Ik zend onder u giftige slangen, waartegen geen bezwering baat. Die zullen u bijten, zegt de Heer.”1

Het is opvallend dat in de werkelijkheid de kiemdrager van syfilis erg op een slang lijkt. Een ding staat vast: het lichaam kent geen afweersysteem voor deze indringer. Indien de geneeskunde tijdig de besmetting ontdekt, kan deze mits een lange behandeling worden bedwongen. Toch dient hier nog iets aan toegevoegd te worden. Deze ongenode bezoeker, die ook de hersenzenuwen aantast, heeft een eigen kalender, die onweerlegbaar aantoont dat zijn actie in fazen verloopt, waarbij het cijfer 2 een belangrijke rol speelt. Minstens 2 weken na de zondige daad verschijnt een zweer in de liesstreek. Na 2 maand worden de bloedvaten aangevallen. Ondertussen verschenen er ook zweren op andere plaatsen van het lichaam, ook op het voorhoofd. Na 2 jaar worden het hart, de lever en de nieren aangetast en treedt er een verharding (scleriosis) op van de slagaders, die hierdoor breekbaar worden. Een gebroken slagader in de hersenen veroorzaakt een beroerte (apoplexy), met fatale gevolgen, een plotse dood. Indien de apoplexy zich niet voordoet, omdat de structuur van de slagaders niet begeeft, zal de syfilis zich in de elastische vloeistof nestelen, die de hersenen en het ruggenmerg beschermen tegen grote schokken. Na 20 jaar zal syfilis tenslotte ook de zenuwen overheersen: de ziekte zal alle bruggen met het zenuwcentrum verbranden, waardoor alle contact tussen gevoel en reactie wordt verbroken. Deze breuk veroorzaakt een progressieve spierverlamming of zenuwtrekken in het gehele lichaam en ook op verstandelijk vermogen laat de ziekte sporen na.

Zodra de transmissie tussen gevoel en reactie is verstoord en vernietigd, kan de ziel zich niet meer uiten. Wanneer de hersenstam aangetast wordt, duwt de syfilis de geestelijke vermogens van het verstand naar de donkere achtergrond van krankzinnigheid. Dit is het ondraaglijke moment waarop de geest de straf ondergaat voor het niet beheersen van de lichamelijke begeerte of wellust: met de vernietiging van ziel en lichaam verliest de geest zijn troon der heerschappij en wordt hij verbannen naar het gekkenhuis.

Vanuit psychiatrisch oogpunt heeft de Treponema Pallidium-bacterie voor een syfilispatiënt tot op een bepaald punt, net als een hormoon, een uiterste creatief en stimulerend effect op de hersenschors (cortex). Indien deze bacterie het zenuwstelsel in een zeer gezonde toestand en vol weerstand vindt, in dit geval ons brein, zal de aantasting van de hersenstam worden stopgezet en zullen in het lichaam opvlammende energieën worden opgewekt en gemobiliseerd, waardoor een optimale omgeving wordt geschapen voor contacten met de onzichtbare wereld. Dit gebeurt vooral bij uiterst knappe geesten of genieën, die in één ogenblik worden overschaduwd door gekte. Het is niet zomaar een vuurtje, maar een genadeloze brand, die de vleugels van de geest in lichte laaie zet, in tegenstelling tot de Goddelijke vonk die alle mogelijkheden van het verstand doorstraalt, zonder het wezenlijke van de geest te verbranden.

Genieën, die door dwaasheid wordt overvallen, gaan zich te buiten aan ijdele eigenlof, ongehoorzaamheid aan God en geestelijk onevenwicht. Zij zijn het, die roepen: “God bestaat niet!” De Bijbel bevestigt hun bestaan met een vlijmscherpe diagnose: “De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.”2  Daarom is atheïsme een vervreemding van de geest. Het is de dwaasheid van de trots of de trots van de dwaasheid. Anderen zeggen: “Ik ben God.” Ook dit is een dwaasheid. Tirannen, terroristen en andere boosaardige genieën zijn allemaal Satans trots. Ook de eigenliefde van een tiran is een soortgelijke vervreemding van de geest, met of zonder lichamelijke oorzaak.

  De kans op een efficiënte en wetenschappelijke behandeling van syfilis zijn uiterst beperkt. De duur van deze slepende ziekte is ook ondraaglijk lang. Het is aanbevelenswaardig alle mensen te kunnen controleren en in geval van besmetting (contaminatie) een absolute vorm van isolatie te kunnen voorzien.

Wat het huwelijk betreft, is het goed dat de wet bloedanalyses voorziet voor wie dronken is. Wie krankzinnig is of met een geslachtsziekte is besmet, moet belet worden het kwade in de wereld te verspreiden.

Het menselijk lichaam toont een passieve houding tegenover kanker, de ziekte die een anarchie binnen de wereld van de cellen veroorzaakt. Het blijkt dat mensen die kanker hebben, weinig vasten. Kanker kent nog geen genezing en verschijnt zomaar, zonder verklaring, zoals b.v. een straf voor immoreel voedsel- en drankgebruik. Toch is het duidelijk dat kanker de overmatige drang naar voedsel bestraft, die een oorzaak is van immoreel gedrag. Het is een hard vonnis voor de drie wetteloze types van liefde: eigenliefde, vleselijke liefde en liefde voor voedsel en drank. Eigenliefde bedreigt de ziel door de beide andere soorten liefdes. Of zoals Paulus schrijft: “Hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind.”3    

Ik geloof dat kanker een zelfde oorzaak heeft als sociale anarchie, nl. een anomalie, die opduikt in een onbekende zone van het lichaam of een zwakte in het afweersysteem van het zenuwstelsel. Ik geloof dat de cellen van een kankertumor een andere chromosomale structuur hebben en dat, in elk geval, de regels van de erfelijkheidsleer worden gerespecteerd? Waarom worden zelfs koningen niet gespaard?   

Jer. 8,17
Psalm 53,2
Fil. 3,19

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven