Ik heb het in dit gedeelte niet over de theologische onderwereld, maar over de hel van voortschrijdende ellende van degeneratie en misvorming, die als twee klauwenpoten zweven boven een grauwe mensenmassa en er af en toe eentje uit plukken…

De gehele ruimte, die eertijds door de dood werd bezet, is thans ingenomen door zwakheid en ziekte. Besmettelijke ziekten namen af door preventieve geneesmiddelen, maar degeneratieve en chronische ziekten van de huid en het zenuwstelsel toenamen, net als ziekten van de bloedsomloop, spijsvertering en ademhaling, kanker, tandontstekingen en erfelijke ziekten. Volgens een professor geneeskunde houdt ziekte de mensheid in een wurggreep, zowel in de breedte als in de diepte, zowel naar kwantiteit als kwaliteit.We hebben het hier niet over de mensen, die het hospitaal (of de dokter) hebben bezocht omwille van één van de achthonderd bestaande ziektetypes. Hoe opvallend is dit getal! Ook op het geestelijke vlak werden, als resultaat van geloofsafval met de Bijbel als basis, zowat achthonderd sektes opgericht. In totaliteit zijn besmettelijke geestesziekten talloos. Er is evenveel onzin en nonsens als er hoofden zijn. De meest onmogelijke zaak ter wereld is het verenigen van al onze geesten. Elke mens is uniek. Vanaf de schepping van Adam tot aan het einde van de wereld konden en kunnen er geen mensen gevonden worden, die identiek waren of (zullen) zijn. Dat is, volgens de erfelijkheidsleer, ook een feit. Deze vervormde verschillen van wezenlijke diepte creëren een chaos en de fundamenten voor oorlog en armoede. Ze brengen de hel levensbedreigend nabij.

Mensen die, zoals Lazarus, bij de poorten van de rijken liggen, eisen niks, maar ze stellen geduldig één vraag: “Zijn de rijken ook gezond van geest? Heeft God hen tevergeefs “dwaas”3  genoemd? God noemde twee soorten mensen dwaas, nl. zij die in hun hart God negeerden of de medemens negeerden. Terecht, want deze mensen zijn enkel in staat het leven van anderen tot een hel te maken. Haat is een geestelijke misvorming, die duizenden slachtoffers maakt en Gods licht uitdooft. Haat veroorzaakt een grote golf van haat jegens God en de mens. Haat schept een storm, een klimaat van onverdraagzaamheid, een adem van chaos. Het verandert dit leven in het voorportaal van de Hel. Dat is de uiterlijke omgeving. En de sociale omgeving dan? Omgeving… Thans begrijpen we welke resultaten de levensomstandigheden kunnen opleveren, wanneer deze door liefde worden verzacht en van onze haat worden bevrijd. Ons mens-zijn wordt niet alleen bepaald door de erfelijke factoren, maar ook door onze omgeving. De mens is het resultaat van een versmelting van deze beide factoren. Erfelijkheid brengt de mens niet in een fatale positie, waaruit een ontsnapping onmogelijk is. Erfelijkheid schept min of meer een voorspelbaar kader, waarin onze omgeving onze positie fixeert.4  Het is niet zo dat onze identiteit automatisch in onze chromosomen wordt opgeslagen, het is eerder een reactie van de chromosomen op een verschillende omgeving. Ons leven en ons leven zijn bij de geboorte niet louter een update van data in een virtueel, genetisch systeem, maar eerder het resultaat van een interferentie van dit virtueel, genetisch systeem met de omgeving, waarin onze erfelijk gegeven zich ontwikkelt. Er ontstaat een kleine, vicieuze cirkel: de genetische structuur wordt bepaald door de omgeving of elke omgeving en het fylogenetisch proces wordt bepaald door alle toekomstige situaties tijdens de groei van de mens. Opgelet! Deze stelling kan niet tot in het absurde worden doorgetrokken. Uit het ei van een vlieg kan geen kuiken komen. De invloed van de omgeving is niet zonder grenzen. Het heeft beperkte, maar buigzame grenzen. We kunnen bij wijze van spreken een vlieg met één oog of met drie ogen ontwikkelen, zoals de experten beweren, maar binnen een gecontroleerde omgeving. Het verstoren van de menselijke natuur is gemakkelijk. Het is gemakkelijker de menselijke natuur te verstoren dan de verstoorde menselijke natuur te herstellen. Met andere woorden, de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het genetisch systeem zijn vrij uitgebreid en kunnen nooit tot één mogelijkheid worden beperkt. Uit deze vele mogelijkheden wordt er door de omgeving een mogelijkheid uitgekozen.

Bij een dergelijke gecontroleerde omgeving speelt b.v. opvoeding een rol. Eenzelfde taak is weggelegd voor elke religie. Straks daagt in de toekomst de tijd, waarin alle elementen zullen worden ontketend. Wie zal tijdens de storm het roer meester blijven? De dichtste omgeving, een niet-Christelijk gezin, is helaas vaak de boodschapper van chaos. 

M. Kernbach, De wetenschappelijke geest en de fundamentele problemen van hedendaagse medicijnkunde
In 1948 waren er 800 sekten, vandaag meer dan 3000.
Luc. 12,20
Nicolae Margineanu, Psychologie van de Mens

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven